عکسی که روشنک گرامی با ظاهری متفاوت در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.

 

لب های غنچه شده خانم بازیگر /عکس