عکسی که علی صادقی با دوستش در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

 

سلفی ماشینی کمدین محبوب /عکس