شهاب اسدی (عکاس) این عکس را در صفحه شخصی خود منتشر کرد.

تیپ تابستانی جوانه دلشاد /عکس