بهاره رهنما  تصویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرام خود  منتشر کرد.

 

تیپ فوق العاده دلنشین بهاره رهنما و خواهرش /عکس