عکسی که فلور نظری در اینستاگرام منتشر کرده است.

استایل جنجالی فلور نظری در آلمان /عکس