مهرداد صدیقیان این عکس را در صفحه شخصی خود منتشر کرد.

 

استوری مهرداد صدیقیان به بهانه تولد پردیس احمدیه /عکس