محمدرضا گلزار این عکس را در صفحه شخصی خود استوری کرد.

 

بازوان ورزیده محمدرضا گلزار /عکس