الهام پاوه نژاد  تصویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرام خود  منتشر کرد.

 

سلفی جدید الهام پاوه نژاد در میان خانواده‌ی لاموزیکا /عکس