خاطره بازی جواد عزتی با فیلم پر فروش « هزارپا »:

هزارپا