مهران احمدی  تصویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرد.

 

استایل لاتی مهران احمدی /عکس