عکسی که مهران نائل با رفیق با معرفتش در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.

مهران نائل و رفیق شفیقش + عکس