عکسی که امیرمحمد زند با دوچرخه حرفه ایش در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.

امیرمحمد زند و دوچرخه خفنش + عکس