عکسی که مهدی کوشکی از خودش در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.

مهدی کوشکی در خیابان + عکس