شیوا خسرومهر  تصویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرد.

 

شب خوب شیوا خسرومهر در کنار برادرش /عکس