شراره رخام  تصویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرد.

 

تیپ ورزشی شراره رخام در باشگاه /عکس