عکسی که فرشته حسینی از سفر خارجش در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

 

تیپ راحتی فرشته حسینی لب ساحل /عکس