گوهر خیراندیش  تصویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرد و نشت:

 سلام عزیزانم شبتان خوش...

پسرم امید نازنینم زادروزت برایم همیشه خجسته بوده و هست .خدایا همه جوانان این سرزمین و پسر مرا هم در پناه خودت حفظ کن .

 

پست جدید گوهر خیراندیش به بهانه تولد پسرش /عکس