عکسی که المیرا شریفی مقدم از دوران کودکی خود در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.

 

خنده های مشکوک خانم مجری در کودکی /عکس