حامد کمیلی  تصویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرد.

 

حامد کمیلی برفراز ابرها /عکس