سولماز غنی  تصویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرد.

 

سولماز غنی در آسانسور گیر افتاد /عکس