مریم سلطانی  تصویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرد.

 

دوستی واقعی مریم سلطانی و فریبا نادری /عکس