سپیده خداوردی  تصویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرد.

 

گریم جذاب و جدید سپیده خداوردی /عکس