عکسی که پانته آ بهرام از تولد خواهرزاده اش در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

 

جشن تولد خواهرزاده بازیگر ملکه گدایان /عکس