عکسی که ملیکا شریفی نیا به تازگی در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

 

چهره خواب آلود ملیکا شریفی نیا /عکس