مهران احمدی  تصویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرد.

 

استایل متفاوت مهران احمدی در بازارچه سنتی /عکس