سوگل طهماسبی  تصویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرد.

 

انگشتر مخملی و خوشرنگ سوگل طهماسبی /عکس