بهاره افشاری  تصویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرد.

 

بادکنک بازیِ بهاره افشاری /عکس