مریم سلطانی تصویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرد.

 

 

لبخند نمکین مریم سلطانی /عکس