داریوش فرضیایی  تصویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرد.

 

سارا منجزی پور در کنار  داریوش فرضیایی /عکس