علی اوجی  تصویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرد.

 

علی اوجی سوار بر ماشین لاکچریش /عکس