سپیده خداوردی  تصویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرد.

 

سپیده خداوردی در کلبه ای زیبا /عکس