مرجانه گلچین ، بازیگر سینما و تلویزیون با انتشار ویدئویی در استوری صفحه خود درباره خطر خشکسالی هشدار داد.

 

هشدار مرجانه گلچین درباره خشکسالی