نقاشی جالبی از محمدرضا گلزار با استفاده از لیوان های یکبار مصرف را در ادامه مشاهده می کنید.

 

نقاشی چهره رضا گلزار بر با لیوان های یکبار مصرف /عکس