بابک جهانبخش  تصویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرد.

 

بابک جهانبخش در کنار پدرش /عکس