عکسی که سید بشیر حسینی با خانواده اش از سفر کربلایشان در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.

 

 سفر کربلای داور عصر جدید با خانواده /عکس