بابک حمیدیان در  خاتون ، اولین سریال تینا پاکروان در نقش «کمیسر رجب‌اف» به ایفای نقش می‌پردازد.

«خاتون» روایت داستانی-تاریخی از خانواده‌ای است که از اول شهریور ۱۳۲۰ آغاز شده و در دوران اشغال ایران توسط متفقین دچار تحولاتی می‌شود.

تاریخ ایران با همه فراز و فرودش در زندگی تک تک ما جریان دارد.
«کمیسر رجب‌اف» پر از کینه است. وطن برایش معنایی ندارد . کسی که وطن ندارد، عشق ندارد. ترسناک است، چون چیزی برای باختن ندارد.

بابک حمیدیان