سارا منجزی پور  تصویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرد.

 

سارا منجزی پور در کنار بچه دیو /عکس