علی ضیا در پستش نوشت:

همه رو حدس زدید جز منو!

حالا به نظرتون دعوت می شم‌تیم ملی یا زوده؟