تصویراز بهرام رادان و رعنا آزادی ور در پشت صحنه سریال جیران را مشاهده می کنید.

بهرام رادان