امیرحسین صدیق ، بازیگر سینما و تلویزیون در جدیدترین فعالیت مجازی اش تصویر متفاوتی از خود را به اشتراک گذاشت.

"زین همرهان سست عناصر دلم گرفت...
شیر خدا و رستم دستانم آرزوست...."

/