پدرام کریمی ، مجری برنامه های تلویزیونی تصویر زیر را در استوری صفحه مجازی خود به اشتراک گذاشت.

/