" مهران مدیری " بهترین کارگردان سریال‌های طنز تلویزیونی از نظر مخاطبان آی‌فیلم شد.

نظرسنجی اخیر شبکه آی‌فیلم با مطرح کردن این سوال برگزار شد که: «به نظر شما بهترین کارگردان سریال‌های طنز کیست؟» و گزینه‌های مورد نظر برای این نظرسنجی عبارت بودند از:

۱. سعید آقاخانی
۲. سروش صحت
۳. رضا عطاران
۴. ‌مهران غفوریان‌
۵. مهران مدیری
۶. سیروس مقدم