زهره فکور با انتشار تصویر زیر از حمیدرضا حافظ شجری، بازیگر سریال نوروز رنگی نوشت: 

مگه داریم بازیگر به این خوبی،واقعا باعث افتخاری

 

نوروز رنگی