اصغر فرهادی ، امیر جدیدی ، سارینا فرهادی ، علی قاضی، احسان گودرزی و.. در مراسم اختتامیه جشنواره کن حضور دارند.

bnnwB2sZEed8