انجمن صنفی سراسری کارگردانان تئاتر ایران موفقیت اصغر فرهادی در جشنواره کن را تبریک گفت.
پیام تبریک این انجمن خطاب به اصغر فرهادی بدین شرح است: 

« اصغر فرهادی عزیز
به تو تبریک می‌گوییم. نه فقط به خاطر حضور فیلمت در جشنواره‌ی کن، نه فقط به خاطر بردن جایزه‌ای که سزاوارش هستی، و نه فقط به خاطر تصویرگریِ صادقانه‌ی رنج‌ها و شادی‌های مردم این سرزمین ... به خاطر تلاش مداومت برای اعتلای واژه‌ی محترم " کارگردان " و تاکیدت بر وظیفه‌ای که بر ذمّه‌ی اوست.

انجمن صنفی کارگردانان تئاتر ایران این موفقیت را به همه‌ی کارگردانان ایران تبریک می‌گوید.»