بخشی از صحبت های آزاده صمدی در برنامه پیشگو را مشاهده می کنید.

 

حجم ویدیو: 4.47M | مدت زمان ویدیو: 00:02:52