علی شادمان این عکس را در صفحه شخصی خود استوری کرد.

 

V8526861.png