نادر طالب زاده ، مجری و مستندساز شناخته شده در تازه ترین فعالیت مجازی خود پست زیر را به اشتراک گذاشته و نوشته است:

"خانواده ما مذهبی بود، پدربزرگ مادری من یک عالم روحانی بود.
ولی من به حدی در فرهنگ غرب بودم که با اسلام بیگانه بودم، و با تحقیق و احتیاط سراغ اسلام آمدم و از اواسط همین دوران شروع به نماز خواندن کردم و هیچ ترسی هم ندارم از این که بگویم که نماز را هم باید با تحقیق خواند و حس کرد که نماز هدیه الهی است، به همین دلیل شما می بینید که تازه مسلمانان در غرب نسبت به نماز، از ما کهنه مسلمانان خیلی مشتاقتر هستند.

منتظرند اذان گفته شود و وضو بگیرند و نماز بخوانند. چرا؟ چون باطل را طی کرده است و عاشق این هدیه الهی است. وقتی شما رسیدید به این مرحله که اسلام هدیه ای الهی است، نماز عطیه الهی است، با میل سراغ آن می روید، و البته این سختیهایی هم دارد، یعنی طی این دوران ممکن است شما به خیلی از مسایل متهم شوید، که این آدم چه کاره است؟ چه می گوید؟ دیوانه است؟ چون سیر و سلوک معنوی جدی مساله ای بحرانی است"

نادر طالب زاده

 

سایر رسانه‌ها