سیدبشیر حسینی ، داور برنامه استعدادیابی «عصر جدید» به مناسبت روز عرفه استوری زیر را در صفحه خود به اشتراک گذاشت.

 

/