تصویری از نوید محمدزاده و فرشته حسینی را در زیر مشاهده می کنید.

در حاشیه تجمع هنرمندان سینما و تلویزیون در حمایت از مردم خوزستان ؛ دیروز در مقابل خانه هنرمندان.

 

نوید محمدزاده